Contact Us

Address: Xiaoshu Industrial Zone, Anji District, Huzhou City, Zhejiang Province, China

Tel: 086-571-83873502

Fax: 086-571-83873503

E-mail: QH002@QHPIGMENT.COM